КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

Проведено курси підвищення кваліфікації 6 груп вчителів з 09 до 13 жовтня 2023 року (30 годин) онлайн

13 жовт. 2023
Проведено курси підвищення кваліфікації 6 груп вчителів

 

З   09 до 13 жовтня 2023 року  на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» проведено ТРИДЕННІ курси підвищення кваліфікації   6  груп вчителів проведено ШЕСТИДЕННІ курси підвищення кваліфікації 6 груп вчителів за програмами, розробниками/укладачами яких є науково-педагогічні співробітники кафедри методики викладання і змісту освіти (30 годин) онлайн.

 

1). 09-11 жовтня 2023 року проведено курси підвищення кваліфікації за програмою  «Інструменти розвитку соціокультурної компетентності під час вивчення англійської мови»  (30 годин) онлайн.

Розробник/укладач програми: Береснєва Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Цільова аудиторія: вчителі англійської мови

*    Кураторка курсів Юрченко Тетяна Валеріївна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Метою навчальної програми є розвиток професійної компетентності учителів англійської мови щодо застосування методико-педагогічного інструментарію з метою забезпечення ціннісної орієнтації учнів на соціокультурну діяльність шляхом інтегративного підходу.

==========================================

 

2). 10-12 жовтня 2023 року проведено курси підвищення кваліфікації за програмою «Сучасний урок біології в умовах дистанційного та змішаного навчання» (30 годин) онлайн.

Розробники/укладачі програми:

*    Немерцалов Володимир Володимирович, доцент кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», кандидат біологічних наук, доцент;

*    Кононенко Лариса Михайлівна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»,

Цільова аудиторія: вчителі біології.

*    Кураторка курсів: Карайван Наталя Іванівна, методист науково-методичної лабораторії суспільно-гуманітарної освіти кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», здійснює науково-методичний супровід вчителів, які викладають в закладах освіти за програмами для корінних народів та національних меншин.

Метою навчальної програми є розвиток професійної компетентності вчителів біології в умовах дистанційного та змішаного навчання щодо розуміння і використання компетентнісного потенціалу природничої галузі та розвитку базових компетенцій учнів в освітньому процесі, що може відбуватися у очному, дистанційному або змішаному форматі..

==========================================

 

3). 10-12 жовтня 2023 року проведено курси підвищення кваліфікації за програмою «Формувальні дидактичні комплекси при викладанні алгебри та початків аналізу»(30 годин) онлайн.

Розробники/укладачі програми:

*     Мітельман Ігор Михайлович, доцент кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», кандидат фізико-математичних наук, доцент, Заслужений  вчитель  України. Член Редакційної колегії наукового журналу «Наша школа: науково-практичні студії». Регіональний координатор в Одеській області Міжнародного математичного учнівського конкурсу «Кенгуру»,  Міжнародного учнівського конкурсу з інформатики, логічного мислення та комп’ютерної вправності «Бебрас»;

*     Потьомкіна Вікторія Юріївна, методист науково-методичної лабораторії природничої, математичної, інформатичної. технологічної та STEM-освіти, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», методист вищої категорії, регіональний координатор математичної освітньої галузі НУШ, регіональний тренер НУШ,опікується впровадженням Державних стандартів у математичній освітній галузі.

Цільова аудиторія: вчителі математики

У змісті роботи на курсах було приділено питанням оновлення методичного базису роботи вчителя, опанування вчителями закономірностей функціонування педагогічних систем у визначених умовах модернізації освітнього середовища в Україні; широкі засади обов’язкової адаптивності освітнього процесу в контексті реформування природничо-математичної та STEM-освіти, навчально-методичне забезпечення компетентнісного уроку реалізуються концептом гнучкості педагогічних технологій.

Особлива увага слухачів курсів була спрямована на:

моделювання розвитку базових професійних компетентностей учителя математики,
проєктування сучасного компетентнісного уроку,
розгляд питань оновлення теоретико-методичного, організаційно-методичного забезпечення роботи з математично обдарованими учнями.

Вчителі були задоволені теоретичними та практичними заняттями з фаху, отримали багато цікавої та цінної інформації стосовно питань, які виходять за лаштунки шкільних підручників.

 

 

 

==========================================

 

4). 10-12 жовтня 2023 року проведено курси підвищення кваліфікації за програмою «Реалізація інтегративної стратегії навчання мистецтва (5-6 класи НУШ)»(30 годин) онлайн.

Розробник/укладач програми: Шатайло Наталія Вікторівна,  завідувач кафедри методики вкладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», тренер НУШ; опікуються впровадженням Державних стандартів мистецької освітньої галузі, тренер-фасилітатор курсу «Ключові уміння 21-го століття»; ініціатор створення арт-простору, кандидат педагогічних наук

Цільова аудиторія: вчителі мистецьких дисциплін

*    Кураторка курсів: Шатайло Наталія Вікторівна.

Слухачі занурились у процес реалізації інтегративної стратегії навчання мистецтва через дієві практики: моделювання уроку мистецтва за методом емоційної драматургії, використання проблемного навчання, задієння методу сторітелінга як елемента едьютейнмента, розвитку наскрізних умінь в процесі аналізу-інтерпретації творів мистецтва та художньо-творчої діяльності. Навчання здійснювалось у онлайн-форматі, що спряло опануванню педагогами сучасними технологіями задля наповнення освітнього процесу контентом, наближеним до потреб цифрового покоління та здатності забезпечити якісне навчання мистецтва у закладах освіти. Кожен учасник проявив залученість процесом навчання, поставився з особливою відповідальністю до побудови власної освітньої траєкторії під час онлайн-курсів.

Глибоку зацікавленість матеріалами курсу «Реалізація інтегративної стратегії навчання мистецтва» засвідчують відгуки педагогів, висловлені у анкеті зворотного зв’язку. Рефлексуючи, педагоги зазначають, що змістове наповнення курсу є практико-орієнтованим, відповідає інноваційним освітнім тенденціям, розкриває технологічні підходи до викладання мистецтва на основі задієння сучасних трендів, що «відгукуються» нинішнім учням.

Сподіваємось, що освітянські інсайти, отримані педагогами у процесі навчання, стануть новим поштовхом для розвитку наскрізних умінь учнів у процесі аналізу-інтерпретації мистецьких творів, організації художньо-творчої діяльності, самовираження через мистецтво із застосуванням цифрового інструментарію.

Мистецтво завжди було і є не лише джерелом творчості, натхнення, а і потужним ресурсом для емоційного і психологічного відновлення, засобом коригування емоційного стану. Пріоритетним і зараз, у воєнний час, є використання засобів мистецтва для спрямування учнів у сферу творчості, що позитивно впливатиме на їхню врівноваженість, адаптивні можливості, сприятиме гармонізації, збалансованості їхніх емоцій.


  

 

==========================================

 

5). 11-13 жовтня 2023 року проведено курси підвищення кваліфікації за програмою «Сучасний урок фізичної культури: особливості теорії та практики»(30 годин) онлайн.

Розробник/укладач програми: Онищук Світлана Олександрівна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», кандидат педагогічних наук

Цільова аудиторія: вчителі фізичної культури

*    Кураторка курсів:  Онищук Світлана Олександрівна, методист науково-методичної лабораторії суспільно-гуманітарної освіти кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти, кандидат педагогічних наук, регіональний координатор освітньої галузі «Фізична культура» НУШ, регіональний тренер НУШ, здійснює науково-методичний супровід вчителів фізичної культури.

Мета навчальної програми – розвиток професійної компетентності вчителів фізичної культури щодо опанування інноваційних методів викладання.

==========================================

 

6). 11-13 жовтня 2023 року проведено курси підвищення кваліфікації за програмою «Мультимедійні технології на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури» (30 годин) онлайн.

Розробник/укладач програми: Свінтковська Світлана Андріївна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Цільова аудиторія: вчителі української мови та літератури, зарубіжної літератури.

*    Кураторка курсів: Плєтньова Лариса Анатоліївна, методист науково-методичної лабораторії суспільно-гуманітарної освіти кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», методист вищої категорії, здійснює науково-методичний супровід вчителів, які викладають українську мову і літературу, зарубіжну літературу.

Метою програми є розвиток та удосконалення професійної компетентності вчителів-словесників щодо використання мультимедійних технологій на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури, в умовах реформування сучасної мовно-літературної освіти для успішної самореалізації в умовах інноваційних змін в освіті.

Навчання на курсах було спрямовано на перспективи подальших розвідок, які полягають у наповненні кожної із виокремлених технологій конкретним предметним змістом у процесі післядипломної професійної підготовки вчителів-предметників; шляхи формування ключових компетентностей учнів засобами інноваційних технологій; Використання сучасних інтернет-ресурсів та технологій – запорука успішної взаємодії зі школярами та колегами. Залучення ресурсів ІКТ у роботу допоможе краще мотивувати школярів до навчання.

Складові напряму:

використання інтернет-ресурсів на уроці;
використання інтернет-ресурсів у підготовці до уроку;
ресурси для комунікації зі школярами, батьками та колегами;
сучасні інтернет-технології;
поняття педагогічних технології, яке узагальнює поняття технологія освіти, освітні технології, технології навчання, технології виховання; проблема інклюзивного освітнього процесу до і під час воєнного стану; удосконалення знання про освітню політику як інструмент реалізації цілей держави і замовників освітніх послуг.

Слухачки курсів прослухали лекції з освітньої політики, інклюзивної освіти, отримали методичні поради,  інноваційних педагогічних технології при вивченні української мови та літератури,  літературної освіти, як важливий чинник створення загальнолюдських і національних цінностей особистості,  організації  online навчання через синхронні уроки мови та літератури: форми, прийми, методи, цифрових інструментів в онлайн – педагогіці. Запропоновано літературу, інтернет-ресурси, методичні розробки, які регламентуватимуть роботу та розширять

 

 

      

 

ТРИМАЙМО НАШ ОСВІТЯНСЬКИЙ ФРОНТ!


 

Новини


13 черв. 2024
Проведено ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» в 2024 році
Проведено ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» в 2024 році

11 черв. 2024
#VІ онлайн-форум «КРЕАТИВНІ ВЧИТЕЛІ: СТРАТЕГІЇ УСПІХУ» (11.06.2024)
#VІ онлайн-форум «КРЕАТИВНІ ВЧИТЕЛІ: СТРАТЕГІЇ УСПІХУ» (11.06.2024)

10 черв. 2024
Нематеріальна культурна спадщина Одещини: вивчаємо та захищаємо. Онлайн-лекція Резніченко Галини Володимирівни
Нематеріальна культурна спадщина Одещини: вивчаємо та захищаємо. Онлайн-лекція Резніченко Галини Володимирівни

Всі новини