КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

Про кафедру

 

КАФЕДРА  МЕТОДИКИ  ВИКЛАДАННЯ  І  ЗМІСТУ  ОСВІТИ

 

        Кафедра у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Концепцією Нової української школи, Державним стандартом базової середньої освіти (2020), наказом Мінекономіки «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої освіти» (2020), Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, рішеннями і розпорядженнями обласної державної адміністрації та обласної ради, Статутом Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», Положенням про Вчену раду академії, наказами ректора академії, ухвалами Вченої ради академії, Положенням про діяльність кафедри методики викладання і змісту освіти академії й іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

 

     Метою діяльності кафедри є реалізація завдань реформування освіти засобами підвищення кваліфікації та науково-методичного супроводу вчителів базової та старшої школи у процесі неперервної освіти.

 

      Робота кафедри ґрунтується на принципах людиноцентризму, науковості, гуманізму, демократизму, патріотизму, саморозвитку, акмеологічності, академічної доброчесності, академічної свободи, академічної цілісності, інтеграції у міжнародний освітній і науковий простір, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

 

      Основними напрямами діяльності кафедри методики викладання і змісту освіти є: освітня, методична, наукова.

 

      Пріоритетні завдання кафедри методики викладання і змісту освіти:

реалізація регіональної освітньої політики та обласних програм щодо  забезпечення ефективності базової середньої та повної шкільної освіти;
науково-методичний супровід педагогічних працівників з реалізації Державного стандарту базової середньої освіти;
науково-методичний супровід пілотування в закладах освіти області всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» (7 клас)
сприяння утвердженню Академії як провідного закладу неперервної освіти вчителів основної школи;
впровадження гнучкої системи безперервної професійної освіти вчителів на забезпечення їх здатності до діяльності в умовах сучасних освітніх змін;
проведення наукових досліджень, розробка і впровадження інноваційних освітніх технологій у практику роботи закладів освіти;
розвиток професійних компетентностей вчителів базової школи відповідно до досягнень науково-технічного прогресу та вимог суспільства;
розвиток предметних компетентностей вчителів старшої школи для забезпечення профільної освіти;
системна робота з обдарованими дітьми через різні види інтелектуальних змагань з предметів основної та старшої школи;
збагачення культурного простору Академії, сприяння розвитку культурних ініціатив та платформ: Арт-простір, Сковородинська світлиця, Етно-майстерня;
публікації у фахових виданнях, науковому журналі «Наша школа: науково-практичні студії»;
автоевалюація та постійна корекція діяльності кафедри, розвиток команди кафедральних працівників;
розвиток інноваційного потенціалу співпрацівників кафедри як інструменту розвитку Академії.

 

Тема науково-дослідної роботи кафедри: «Професійний розвиток педагогів базової та старшої профільної школи в умовах реформування освіти».

 

Тема науково-методичної лабораторії суспільно-гуманітарної освіти: «Розвиток професійних компетентностей педагогів суспільно-гуманітарних дисциплін базової і профільної школи в контексті реформування освіти».

 

Тема науково-методичної лабораторії природничо-математичної, інформатичної та STEM-освіти: «Розвиток професійних компетентностей педагогів природничої, математичної, інформатичної та технологічної освітніх галузей базової і профільної школи в контексті реформування освіти».

 

 

НАУКОВО - МЕТОДИЧНИЙ  КЕЙС

кафедри методики викладання і змісту освіти

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

2018-2023 рр.

Статті у фахових виданнях України                                                                                                    29

 

Статті в інших виданнях                                                                                                                         7

 

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук                2

 

Монографії                                                                                                                                                 1

 

Навчальні посібники                                                                                                                              49

 

Матеріали міжнародних проєктів                                                                                                        6

 

Матеріали семінарів-тренінгів                                                                                                               1

 

Методичні рекомендації                                                                                                                       22

 

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних дисциплін                                         56

 

Робочі програми                                                                                                                                       1

 

Модельні/навчальні програми                                                                                                             5

 

Тези доповідей на науково-практичних конференціях                                                                142

 

Робота у складі журі конкурсів, експертних комісій                                                                        67

 

Наукове консультування підприємств, установ, організацій                                                          7

 

Діяльність у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях                             13

 

Виставкова діяльність (персональні та колективні виставки)                                                      14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Новини


19 квіт. 2024
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM» (18.04.2023)
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM» (18.04.2023)

18 квіт. 2024
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM»
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM»

18 квіт. 2024
Вітаємо переможців ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури!
Вітаємо переможців ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури!

Всі новини