КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

Про участь співробітників кафедри в роботі V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна наука і освіта в сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку»

26 трав. 2023
26 травня 2023 р. на засіданні кафедри методики викладання і змісту освіти розглянуто питання «Про участь співробітників кафедри в роботі V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна наука і освіта в сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку».

 

 

Конференція проведена 19 травня 2023 року на базі Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Метою конференції стало обговорення та пошук шляхів розв’язання актуальних проблем педагогічної науки та практики в умовах модернізації освіти та викликів сьогодення.

Усі співробітники кафедри взяли активну участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна наука і освіта в сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку».

На пленарному засіданні доповідь «ОСВІТНЯ ЕКОСИСТЕМА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» презентувала Левчишена Оксана Михайлівна, кандидат історичних наук, проректор з  науково-педагогічної та методичної діяльності КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

18 співробітників кафедри (у співпраці та одноосібно) подали тези доповідей до збірника конференції. В межах роботи дискусійних панелей презентовано доповіді за наступною тематикою:

1. ОБРАЗ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ

Резніченко Галина Володимирівна, старший викладач кафедри методики викладання та змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», член Національної спілки художників України.

2. РЕФЛЕКСИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК МЕТАКОМПЕТЕТНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Немерцалов Володимир Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач науково-методичної лабораторії природничо-математичної, інформатичної та STEM- освіти  кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».
Ятвецька Лариса Іванівна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

3. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Береснєва Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».
Юрченко Тетяна Валеріївна, методист науково-методичної  лабораторії  суспільно-гуманітарної  освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

4. СТРАТЕГІЇ ГЕЙМІФІКОВАНОГО НАВЧАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Дерябіна Світлана Василівна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».
Нікітенко Регіна Іванівна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

5. ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ДЕЯКИХ ТИПІВ НЕРІВНОСТЕЙ З ПАРАМЕТРАМИ, ЯКІ МІСТЯТЬ МОДУЛЬ ЧИСЛА

Мітельман Ігор Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

6. ІНТЕГРАТИВНА СТРАТЕГІЯ НАВЧАННЯ: МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ЗМІН

Шатайло Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».
Онищук Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

7. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ТА ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХОДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: РЕСУРСИ НУШ

Кононенко Лариса Михайлівна, завідувач науково-методичної лабораторії суспільно-гуманітарної освіти кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

8. АКСІОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Яроменко Вікторія Іванівна, здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії (поза аспірантурою), методист науково-методичної лабораторії суспільно-гуманітарної освіти кафедри методики викладання і змісту освіти.

9. АВТОРСЬКА МЕТОДИКА: «ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЛОГІЧНО-ГІЛКОВИХ СХЕМ («ГРАФІВ») ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ХІМІЇ» ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ СИСТЕМНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ

Зільберман Алла Аркадіївна, старший викладач науково-методичної лабораторія природничої, математичної, інформатичної, технологічної та STEM-освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

10. ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Свінтковська Світлана Андріївна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти, учителька української мови та літератури КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».
Верготі Лідія Танасіївна, учителька української мови та літератури Чорноморського академічного ліцею імені Тараса Шевченка Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.
Шинкаренко Тетяна Анатоліївна, учителька української мови та літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи Чорноморського ліцею № 4 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

11. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ЗАСОБАМИ КРАЄЗНАВСТВА

Тертична Юлія Олексіївна, методист науково-методичної лабораторії природничо-математичної, інформатичної та STEM-освіти кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

 

Підготовлено віртуальний НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КЕЙС кафедри методики викладання і змісту освіти, котрий демонструвався під час роботи виставки наукових досягнень Академії (Шатайло Н. В., Онищук С. О., Чешенко О. І.).

Детальніше за покликаннямhttps://youtu.be/M1B-6708diA

 

 

В процесі роботи дискусійних панелей (Секції 4, 7, модератор Шатайло Н.В., секретар Онищук С. О.) науковцями, викладачами, методистами, педагогами, фахівців закладів освіти, здобувачами вищої освіти з різних регіонів України презентовано 6 доповідей за темами «РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» та «ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ВИМІРІ НОВИХ ОСВІТНІХ РЕАЛІЙ».

Співробітниками кафедри методики викладання і змісту освіти проведено 2 педагогічні студії:

 «СПІВУЧИТЕЛЮВАННЯ. СПІВДІЯ» (модератори Кононенко Л.М., Ятвецька Л.І.);
«ШІ & ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС» (модератори Немерцалов В.В., Чебаненко Н.О.).

Активну участь в роботі педагогічних студій брали Мітельман І.М., Юрченко Т.В., Чешенко О.І., Потьомкіна В. Ю., Тертична Ю. О., Нікітенко Р.І.

У підведенні підсумків роботи конференції взяла участь Левчишена О. М., кандидат історичних наук, проректор з  науково-педагогічної та методичної діяльності КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Щодо результатів роботи дискусійних панелей доповідала Шатайло Н.В., завідувач кафедри методики викладання і змісту освіти.

Також у межах конференції було НАГОРОДЖЕНО науково-педагогічних працівників кафедри методики викладання і змісту освіти:
за вагомі наукові здобутки, значний особистий внесок у розвиток національної освіти та науки, багатогранну, плідну науково-дослідну і педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки Мітельман Ігор Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;
за плідну науково-педагогічну діяльність, успішну координацію та науковий супровід діяльності педагогів Одещини -  Шатайло Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання і змісту освіти; Немерцалов Володимир Володимирович, кандидидат біологічних наук, доцент, завідувач НМЛ природничої, математичної, інформатичної, технологічної та STEM-освіти; Онищук Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, методист, старший викладач кафедри.

 

ВІТАЄМО КОЛЕГ З НАГОРОДАМИ!

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини


19 квіт. 2024
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM» (18.04.2023)
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM» (18.04.2023)

18 квіт. 2024
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM»
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM»

18 квіт. 2024
Вітаємо переможців ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури!
Вітаємо переможців ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури!

Всі новини