КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

Проведено курси підвищення кваліфікації 8 груп вчителів з 02 до 07 жовтня 2023 року

7 жовт. 2023
Проведено курси підвищення кваліфікації 8 груп вчителів

 

 

З 02 до 07 жовтня 2023 року на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» проведено курси підвищення кваліфікації 8 груп вчителів проведено ШЕСТИДЕННІ курси підвищення кваліфікації 6 груп вчителів за програмами, розробниками/укладачами яких є науково-педагогічні співробітники кафедри методики викладання і змісту освіти.

ШЕСТИДЕННІ КУРСИ  (30 годин) онлайн б/в

02-07 жовтня 2023 року проведено ШЕСТИДЕННІ курси підвищення кваліфікації вчителів для 5-ти груп (30 годин) онлайн б/в за ПРОГРАМАМИ:

1). за програмою  «Проєктування сучасного уроку фізики» (30 годин) онлайн б/в.

Розробник/укладач програми: Ятвецька Лариса Іванівна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Цільова аудиторія: вчителі фізики.

*   Кураторка курсівЯтвецька Лариса Іванівна, методист науково-методичної лабораторії природничо-математичної освіти, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», методист вищої категорії, регіональний тренр НУШ природничої освітньої галузі, опікуються впровадженням Державних стандартів у природничій освітній галузі та розвитком STEM-освіти.

*    Висвітлення навчального матеріалу ФАХОВИХ МОДУЛІВ здійснювали:

*    Ятвецька Лариса Іванівна,  старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», методист вищої категорії, регіональний тренер НУШ природничої освітньої галузі, (модулі 3, 5, 6);

*    Мітельман Ігор Михайловичдоцент кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», кандидат фізико-математичних наук, доцент, Заслужений  вчитель  України (модуль 4).

В змісті курсів було розглянуто питання щодо викликів та проблем сучасного уроку фізики, педагогічного дизайну сучасного уроку фізики, створення навчального контенту уроку фізики в умовах дистанційного навчання та проєктування уроку фізики на основіи компетентнісно-діяльнісної моделі.

      Особлива увага слухачів курсів була спрямована на: розвиток професійної компетентності вчителів щодо проєктування уроку на основі системно-дидактичного підходу;  поглиблення розуміння сутності компетентнісно-діяльнісного навчання як інструменту розвитку ключових компетентностей та наскрізних умінь особистості; розвиток здатності до педагогічного проєктування;  удосконалення умінь розробляти педагогічний інструментарій уроку як психодидактичної системи відповідно до освітньої мети; сприяння розвитку умінь прогнозувати та забезпечувати результативність освітньої діяльності; здійснення педагогічної рефлексії щодо прогнозування та реалізації дієвих едукативних ситуацій уроку.

Слухачі групи зазначили змістовне, актуальне та емоційне наповнення курсів, вплив виконаної роботи на підвищення методичного та практичного рівнів  їхньої професійної компетентності щодо вирішення завдань Державного стандарту базової середньої освіти, моделювання компетентнісно орієнтованого уроку, запитів суспільства на задоволення  освітніх потреб споживачів освітніх послуг.

 

 

==========================================

2). за програмою «STEM та STEAM-освіта: проєктно-орієнтоване викладання трудового навчання та технологій» (30 годин) онлайн б/в.

Розробник/укладач програми: Нікітенко Регіна Іванівна, старший викладач кафедри кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Цільова аудиторія: вчителі трудового навчання, технологій

        ЗАБЕЗПЕЧУВАЛИ ШЕСТИДЕННЕ НАВЧАННЯ (онлайн б/в):

        Висвітлення навчального матеріалу ЗАГАЛЬНИХ МОДУЛІВ здійснювали:

*    Бондаренко Лілія Олександрівна,   старший викладач кафедри філософії освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;

*     Дерябіна Світлана Василівна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

       Висвітлення навчального матеріалу ФАХОВИХ МОДУЛІВ здійснювали:

*   Нікітенко Регіна Іванівна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»,тренер НУШ;

*    Дерябіна Світлана Василівнастарший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», регіональний координатор мистецької освітньої галузі НУШ, регіональний тренер НУШ  мистецької освітньої галузі, ініціатор створення арт-простору, опікується впровадженням Державних стандартів мистецької освітньої галузі.

*    Кураторка курсів: Нікітенко Регина Іванівна, методист науково-методичної лабораторії природничої, математичної, інформатичної. технологічної та STEM-освіти, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», методист вищої  категорії, регіональний тренер НУШ технологічної освітньої галузі, опікуються впровадженням Державних стандартів у технологічній освітній галузі та розвитком STEM-освіти.

     Лекції та практичні заняття з фаху були спрямовані на підготовку вчителів технологічної галузі до опанування новітніх технологій, методик, методів професійної діяльності, що сприятиме можливості ефективного використання проєктних технологій в контексті компетентнісно-спрямованого освітнього процесу та популяризації інженерно-технологічних професій серед молоді.

     Особлива увага слухачів курсів була спрямована на:

формування готовності вчителів предмета «Технології» до реалізації стратегічних цілей модернізації освіти, розбудови Нової української школи в умовах соціокультурних викликів;
стимулювання розвитку загальних і професійних компетентностей вчителів трудового навчання, технологій;
поглиблення розуміння цифрової компетентності педагога задля побудови його індивідуальної траєкторії розвитку;
формування готовності до застосування інноваційних підходів STEM та STEAM  навчання в процесі проєктно-орієнтованого викладання трудового навчання та технологій;
розвиток навичок використання сучасних технік і інструментів у процесі проєктно-технологічної діяльності;
сприяння генеруванню нових ідей й ініціатив щодо втілення мейкерства, як інноваційного підходу впровадження STEM-освіти на уроках трудового навчання, технологій;
сприяння пошуку, продукуванню, візуалізації і вибору ідей розробки тематики проєктів для учнів в умовах on-line / off-line навчання;
розвиток навичок рефлексії, умінь прогнозувати/забезпечувати результативність освітньої діяльності.

 

 

  

 

  

 

==========================================

3). за програмою «Реалізація інтегративної стратегії навчання історії (5-6 клас)» (30 годин) онлайн б/в.

Цільова аудиторія: вчителі історії.

*    Кураторка курсів:  Яроменко Вікторія Іванівна, методист науково-методичної лабораторії суспільно-гуманітарної освіти кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти, здобувач освіти ступеня доктора філософії (поза аспірантурою) КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», регіональний координатор громадянської та історичної освітньої галузі НУШ,  здійснює науково-методичний супровід вчителів, які викладають історію та курси громадянської та історичної освітньої галузі

==========================================

4). за програмою «Особиста навчальна мережа вчителя англійської мови: створюємо разом» (30 годин) онлайн б/в.

Розробники/укладачі програми:

Береснєва Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».
Юрченко Тетяна Валеріївна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Цільова аудиторія: вчителі англійської мови.

*    Кураторка курсів:  *   Береснєва Наталя Володимирівна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»,  методист з англійської мови, регіональний координатормовно-літературної освітньої галузі НУШ (іноземні мови), регіональний тренер НУШ, опікуються впровадженням Державних стандартів мовно-літературної освітньої галузі  (іноземні мови)

Навчання на курсах було спрямоване на розвиток професійної компетентності учителів англійської мови щодо створення якісної особистої програми фахової професійної підготовки орієнтованої на зміст.

==========================================

5). за програмою «Сучасний літературний дискурс у суспільному та мистецькому контекстах кінця ХХ - початку ХХІ століття на шляху до нового відродження» (30 годин) онлайн б/в.

Розробник/укладач програми: Свінтковська Світлана Андріївна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Цільова аудиторія: вчителі української мови та літератури, зарубіжної літератури.

        ЗАБЕЗПЕЧУВАЛИ ТРИДЕННЕ НАВЧАННЯ:

*   Задорожна Любов Кирилівна, ректорка КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», кандидат філософських наук;

*   Котенко Олена Миколаївна, старша викладачка, завідувачка відділу професійної підготовки КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;

*     Дікова-Фаворська Олена Михайлівнадоктор соціологічних наук, професорка;

*    Зелінська Оксана Юріївна, доктор філологічних наук, професорка кафедри методики викладання і змісту освіти;

*    Саєнко Людмила Іванівна, кандидат історичних наук кафедри методики викладання і змісту освіти.

*    Кураторка курсівПлєтньова Лариса Анатоліївна, методист науково-методичної лабораторії суспільно-гуманітарної освіти кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», методист вищої категорії.

Навчання на курсах  було спрямоване на удосконалення професійної компетентності вчителів-словесників через призму літературних напрямів та течій в українській літературі періоду кінця ХХ – початку ХХІ століття; опанування сучасних та традиційних форм і методів навчання української літератури та літературознавства.

Слухачки курсів  прослухали лекції з освітньої політики, інклюзивної освіти, отримали методичні поради фахового спрямування, виконання практичних завдань, які аналізувались під час лекцій викладачами. Багато запитань і побажань.  Запропоновано літературу,  електронні каталоги бібліотек, цифрові матеріали, віртуальні бібліографічні довідки, презентаційні матеріали, методичні розробки. Літературознавчі та методичні матеріали на сайті періодичних видань, сайти літературно-меморільних музеїв України, сайти художніх та історичних музеїв, Енциклопедія сучасної України, які регламентуватимуть роботу та розширять інформаційне поле підготовки вчителів-філологів у навчальному році.

 

 

  

==========================================

ТРИДЕННІ КУРСИ   (30 годин) онлайн

6). 02-04 жовтня 2023 року проведено ТРИДЕННІ курси підвищення кваліфікації вчителів географії за програмою «Проєктна та дослідницька діяльність при вивченні географії» (30 годин) онлайн.

Розробник/укладач програми: Тертична Юлія Олексіївна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освітиКЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

*   Кураторка курсів:  Тертична Юлія Олексіївна, методист науково-методичної лабораторії природничої, математичної, інформатичної. технологічної та STEM-освіти кафедри методики викладання і змісту освіти, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», методист першої категорії,  опікуються впровадженням Державних стандартів у природничій освітній галузі та розвитком STEM-освіти.

Навчання на курсах було спрямоване на удосконалення професійної майстерності на основі модернізації змісту, форм i методів навчання, підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа», основних напрямів державної політики у галузі освіти, запитів громадянського суспільства, освітніх потреб споживачів освітніх послуг.

==========================================

7). 03-05 жовтня 2023 року проведено ТРИДЕННІ курси підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичного циклу за програмою «Використання ІКТ для створення електронного навчального контенту з хімії, біології і природознавства (тексти, малюнки, інтерактивні конспекти). Рівень: початківці у використанні ПК» (30 годин) онлайн.

Розробник/укладач програми: Зільберман Алла Аркадіївна,  старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»,

*    Кураторка курсівХабаш Вероніка Леонідівна, методист НМЛ відділу стратегічного розвитку КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Висвітлення навчального матеріалу фахових модулів здійснювала старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти Зільберман А. А., її лекції та практичні заняття спрямовані на  підвищення є розвиток професійної компетентності вчителів хімії, біології та природознавства щодо використання ІКТ для створення навчального контенту в освітньому процесі.  Курсанти залишили відгуки, один з них, що тематика і зміст курсів завжди цікавий та допомагає професійному зростанню.

 

 

   

==========================================

8). 03-05 жовтня 2023 року проведено ТРИДЕННІ курси підвищення кваліфікації вчителів вчителі української мови та літератури, зарубіжної літератури за програмою «Методичний інструментарій навчання української мови у вимірі освітніх реалій нової української школи» (30 годин) онлайн.

Розробник/укладач програми: Дмитрієв Сергій Вікторович, старший викладач, доцент кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», кандидат філологічних наук.

*    Кураторка курсівПлєтньова Лариса Анатоліївна, методист науково-методичної лабораторії суспільно-гуманітарної освіти кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», методист вищої категорії.

Навчання на курсах було спрямоване на розвиток професійної компетентності вчителів-філологів з використанням інноваційних методів, засобів, форм і методики навчання української мови та їх ефективне використання в освітньому процесі

У змісті роботи на курсах розглянуте питання імплементації традиційних методів навчання в контекст стратегічних завдань НУШ; новітні навчальні технології в системі навчання української мови; особлива увага приділена ролі інформаційно-цифрових технологій з елементами штучного інтелекту у навчанні української мови. Соціальні проблеми інклюзивного освітнього процесу до і  під час воєнного та повоєнного  стану збагачення соціального досвіду, гармонійне включення в колектив однолітків, позитивна соціалізація, особистісний розвиток, розвиток ініціатив і творчих здібностей га основі співпраці з дорослими та однолітками, ризики, які загрожують безпечному освітньому середовищу. Удосконалення знання про освітню політику як інструмент реалізації цілей держави і замовників освітніх послуг; формування навичок оцінювати можливі ризики в освітньому середовищі та брати участь у створенні безпечного простору навколо себе у дітей та батьків; підвищити рівень взаємодії з учасниками освітнього простору та організації заходів і дій, які допомагають і сприяють створенню безпечного простору.

Слухачки курсів  прослухали лекції з освітньої політики, інклюзивної освіти, отримали методичні поради фахового спрямування, виконання практичних завдань, як аналізувались під час лекцій викладачами. Багато запитань і побажань.

 

     

 

ТРИМАЙМО НАШ ОСВІТЯНСЬКИЙ ФРОНТ!

 


 

 

 

Новини


19 квіт. 2024
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM» (18.04.2023)
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM» (18.04.2023)

18 квіт. 2024
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM»
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM»

18 квіт. 2024
Вітаємо переможців ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури!
Вітаємо переможців ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури!

Всі новини