КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

Завершилися КПК за програмою «Проєктно-технологічна діяльність на уроках трудового навчання в основній школі» (30 годин) / 6 днів (25-30 вересня 2023 р.)

30 вер. 2023
Курси підвищення кваліфікації за програмою «Проєктно-технологічна діяльність на уроках трудового навчання в основній школі» (30 годин)

 

25-30 вересня на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» проведено відповідно до навчального плану курсів підвищення кваліфікації вчителів  трудового навчання, технологій за програмою за програмою «Проєктно-технологічна діяльність на уроках трудового навчання в основній школі» (30 годин) (онлайн б/в).

Курси підвищення   кваліфікації здійснювались за спеціальністю 014. Середня освіта.

Розробник/укладач програми Нікітенко Регіна Іванівна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

На даний термін було заплановано 12 слухачів, які і пройшли курсову перепідготовку.

Метою навчальної програми є підвищення рівня сформованості професійної компетентності вчителів технологічної галузі щодо використання сучасного методичного інструментарію в процесі проєктно-орієнтованого викладання трудового навчання та технологій в on-line / off-line форматі.

Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації складався з шести модулів:

 • «Нормативно-правова база діяльності закладу освіти/педагога, учня»,
 • «Інформаційно-цифрова компетентність як складник розвитку професійної компетентності педагога»,
 • «Проєктно-технологічна діяльність на уроках технологічної освітньої галузі»,
 • «Педагогічний інструментарій вчителя технологічної освітньої галузі»,
 • «Педагогічне оцінювання проєктно-технологічної діяльності: означення, техніки і інструменти»,
 • «Використання технології гейміфікації в освітньому процесі».

        ЗАБЕЗПЕЧУВАЛИ ШЕСТИДЕННЕ НАВЧАННЯ (онлайн б/в):

        Висвітлення навчального матеріалу ЗАГАЛЬНИХ МОДУЛІВ здійснювали:

*      Здрагат  Світлана Геннадіївна, старший викладач кафедри філософії освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», кандидат соціологічних наук;

*     Дерябіна Світлана Василівна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

       Висвітлення навчального матеріалу ФАХОВИХ МОДУЛІВ здійснювали:

*   Нікітенко Регіна Іванівна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»,тренер НУШ;

*    Дерябіна Світлана Василівнастарший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», регіональний координатор мистецької освітньої галузі НУШ, регіональний тренер НУШ  мистецької освітньої галузі, ініціатор створення арт-простору, опікується впровадженням Державних стандартів мистецької освітньої галузі.
*  
Кураторка курсів: Нікітенко Регина Іванівна.

Лекції та практичні заняття з фаху були спрямовані на підготовку вчителів технологічної галузі до опанування новітніх технологій, методик, методів професійної діяльності, що сприятиме можливості ефективного використання проєктних технологій в контексті компетентнісно-спрямованого освітнього процесу та популяризації інженерно-технологічних професій серед молоді.

Особлива увага слухачів курсів була спрямована на:

 • формування готовності вчителів предмета «Технології» до реалізації стратегічних цілей модернізації освіти, розбудови Нової української школи в умовах соціокультурних викликів;
 • стимулювання розвитку загальних і професійних компетентностей вчителів трудового навчання, технологій;
 • поглиблення розуміння цифрової компетентності педагога задля побудови його індивідуальної траєкторії розвитку;
 • сприяння пошуку, продукуванню, візуалізації і вибору ідей розробки тематики проєктів для учнів в умовах on-line / off-line навчання;
 • розвиток навичок моделювання змісту проєктно-технологічної діяльності відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів;
 • поглиблення навички впровадження діяльнісного підходу, інтегрованих практик навчання та навичок створення цифрових/довідкових освітніх ресурсів у процесі проєктно-технологічної діяльності;
 • удосконалення вміння педагогів обирати оптимальну модель організації проєктно-орієнтованого навчання;
 • розвиток навичок рефлексії, умінь прогнозувати/забезпечувати результативність освітньої діяльності.

 

ТРИМАЙМО НАШ ОСВІТЯНСЬКИЙ ФРОНТ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини


19 квіт. 2024
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM» (18.04.2023)
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM» (18.04.2023)

18 квіт. 2024
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM»
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM»

18 квіт. 2024
Вітаємо переможців ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури!
Вітаємо переможців ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури!

Всі новини