КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

Завершилися КПК за програмою «Сучасний літературний дискурс у суспільному та мистецькому контекстах кінця ХХ - початку ХХІ століття на шляху до нового відродження» (30 годин) (26-28 вересня 2023 р.)

28 вер. 2023
Курси підвищення кваліфікації за програмою «Сучасний літературний дискурс у суспільному та мистецькому контекстах кінця ХХ - початку ХХІ століття на шляху до нового відродження»

 

26-28 вересня на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» проведено відповідно до навчального плану курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури, зарубіжної літературиї за програмою «Сучасний літературний дискурс у суспільному та мистецькому контекстах кінця ХХ - початку ХХІ століття на шляху до нового відродження» (30 годин).

Курси підвищення кваліфікації здійснювались за спеціальністю 014. Середня освіта.

Розробник/укладачі програми Свінтковська Світлана Андріївна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

На даний термін було заплановано 21 слухача, які і пройшли курсову перепідготовку.

Метою навчальної програми є удосконалення професійної компетентності вчителів-словесників через призму літературних напрямів та течій в українській літературі періоду кінця ХХ – початку ХХІ століття; опанування сучасних та традиційних форм і методів навчання української літератури та літературознавства.

Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації складався з шести модулів:

«Нормативно-правова база діяльності закладу освіти/вчителя/здобувача освіти»,
«Інклюзивна освіта: акцентуалізація викликів»,
«Сучасний літературний дискурс у суспільному та мистецькому контекстах кінця ХХ – початку ХХІ століття»,
«Українська література ХХ століття як новий етап в історії національної культури», «Історико-культурний потенціал Одещини»,
«Особистісно зорієнтований і компетентнісний підходи у сучасному літературному процесі при вивченні української (зарубіжної) літератури у взаємодії з мистецьким контекстом».

        ЗАБЕЗПЕЧУВАЛИ ТРИДЕННЕ НАВЧАННЯ:

*   Задорожна Любов Кирилівна, ректорка КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», кандидат філософських наук;

*   Котенко Олена Миколаївна, старша викладачка, завідувачка відділу професійної підготовки КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;

*   Дікова-Фаворська Олена Михайлівна, доктор соціологічних наук, професорка;

*   Саєнко Людмила Іванівна,  старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;

*   Зелінська Оксана Юріївна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», кандидат педагогічних наук.

Лекції та практичні заняття з фаху були спрямовані на  удосконаленні предметної компетентності учителів-словесників сучасного літературного дискурсу у суспільному і мистецькому контекстах при вивченні української літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Особлива увага слухачів курсів була спрямована на:

  • розвиток професійно-педагогічної компетентності учителів-філологів щодо реалізації сучасних освітніх стратегій навчання літератури;
  • усвідомлення літературного процесу як цілісної системи, що має своє природні закономірності й тенденції;
  • узагальнення і поглиблення знань про мистецтво слова, умінь розглядати художню літературу в контексті інших видів мистецтва;
  • розвиток умінь працювати з різними видами інформації, зокрема і електронними, здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність (знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, зіставляти різноманітні факти та відомості);
  • оволодіння різноманітними читацькими стратегіями: удосконалення вмінь діалогічної взаємодії з текстом, умінь аналізувати й інтерпретувати художній твір, вироблення алгоритму прочитання художніх творів;
  • розвиток емпатії відтворювальної і творчої уяви, художнього мислення й образного мовлення, чуття жанру, форми.

*   Кураторка курсів: Плєтньова Лариса Анатоліївна, методист науково-методичної лабораторії суспільно-гуманітарної освіти кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», методист вищої категорії,

 

ТРИМАЙМО НАШ ОСВІТЯНСЬКИЙ ФРОНТ!

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Новини


19 квіт. 2024
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM» (18.04.2023)
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM» (18.04.2023)

18 квіт. 2024
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM»
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM»

18 квіт. 2024
Вітаємо переможців ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури!
Вітаємо переможців ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури!

Всі новини