КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

Завершилися КПК за програмою «Сучасний урок географії: інструменти гібридного навчання» (30 годин) (25-27 вересня 2023 р.)

27 вер. 2023
Курси підвищення кваліфікації за програмою «Сучасний урок географії: інструменти гібридного навчання»

 

25-27 вересня на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» проведено відповідно до навчального плану курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії за програмою «Сучасний урок географії: інструменти гібридного навчання»  (30 годин) (25-27 вересня 2023 р.).

Курси підвищення кваліфікації здійснювались за спеціальністю 014. Середня освіта.

Розробник/укладачі програми Тертична Юлія Олексіївна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

На даний термін було заплановано 11 слухачів, які і пройшли курсову перепідготовку.

Метою навчальної програми є удосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення й розширення професійних знань, умінь і навичок, професійних компетентностей, відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа», основних напрямів державної політики у галузі освіти, запитів громадянського суспільства, освітніх потреб споживачів освітніх послуг.

Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації складався з шести модулів:

«Нормативно-правова база діяльності закладу освіти/педагога, учня»,
«Стресостійкість в контексті психологічних навичок подолання стресу»,
«Гібридне навчання: теорія та поточні практики»,
«Компетентнісний потенціал гібридного навчання»,
«Гібридне навчання у цифровому середовищі»,
«Проблема оцінювання у гібридному навчанні».

        ЗАБЕЗПЕЧУВАЛИ ТРИДЕННЕ НАВЧАННЯ:

*   Красножон Наталя Володимирівна, завідувачка науково-методичної лабораторії соціокультурного проєктування та розвитку безпечного освітнього середовища, старший викладач кафедри філософії освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (модуль «Нормативно-правова база діяльності закладу освіти/педагога, учня»);

*   Варе Ірина Сергіївна, кандидат псих. наук, старший викладач кафедри психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»  (модуль «Стресостійкість в контексті психологічних навичок подолання стресу»).

*     Висвітлення навчального матеріалу ФАХОВИХ МОДУЛІВ здійснювали:

Роскос Наталя Олександрівна, вчитель географії Одеського економічного ліцею Одеської міської ради;
Хабаш Вероніка Леонідівна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

*   Кураторка курсів: Тертична Юлія Олексіївна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Лекції та практичні заняття з фаху були спрямовані на  підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів географії щодо опанування технологією гібридного навчання як можливості реалізації компетентнісного підходу в географічній освіті.

Особлива увага слухачів курсів була спрямована на:

формування навичок самостійного і критичного мислення, системного педагогічного аналізу;
поглиблення розуміння сутності гібридного навчання як інструменту розвитку ключових та предметних компетентностей;
формування вмінь здійснювати інтегровану практико-теоретичну професійнудіяльність, що сприятиме створенню інноваційного освітнього простору за логікою варіативного розвитку мотиваційно-смислової освіти;
сприяння і стимулювання постійного зростання професійної майстерності;
розвиток умінь працювати в команді, генерувати нові ідеї, конструювати власну педагогічну діяльність в інноваційній освітній траєкторії.

ТРИМАЙМО НАШ ОСВІТЯНСЬКИЙ ФРОНТ!

 

 

 

 

Новини


19 квіт. 2024
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM» (18.04.2023)
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM» (18.04.2023)

18 квіт. 2024
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM»
#Дискусійний_простір «Нова українська школа: рухаємось разом» // «#Інтегруємо(ся): STEM// STEAM//STREAM»

18 квіт. 2024
Вітаємо переможців ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури!
Вітаємо переможців ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури!

Всі новини